Home

Välkommen till SRS!

För ett antal år sedan skapades en grupp för att genomföra SM i tornerspel. Gruppen döptes till "Svenska Riddarsällskaps Samarbetsgrupp" och förkortas SRS.

Målet är att vara en sammanhållande och rådgivande grupp för Sveriges verksamma Riddarsällskap och föreningar. SRS verkar för ökad ridkunnighet och skicklighet med vapen samt för ridderlighet. SRS är rådgivande för anslutna sällskap i frågor rörande heraldik, vapen, kläder, utrustning och övrigt relaterat till tornerspel. Vidare verkar SRS för ett gott samarbete mellan anslutna sällskap, svarar för utlandskontakter och framförallt arrangerar SRS varje år SM i tornerspel, vår Rikstornering.