Våra riddarsällskap

Det är idag 16 grupper anslutna till SRS. Du ser dem här nedan och kan klicka på deras namn för att komma till respektives websida. För anslutning till SRS krävs att sällskapet uppfyller kraven enligt nedan:

Att sällskapet har stadgar och medlemsregister.
Att sällskapet är registrerat med organisationsnummer.
Att sällskapet har tidstypiska (nordiskt 1200 – 1400-tal) och
fullt rustade ekipage enligt i SRS gällande normer.
Att sällskapet har haft aktiviteter.
Att sällskapet skall kunna genomföra egna tornerspel och
bör ha minst sex riddare jämte fotfolk.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.

Vid SRS-möte äger varje anslutet sällskap en röst.

   
         
 

Förening/web

Arboga Raedarius
Bockens kämpar
Celeres Nordica
Infensus
Nordic Knights
Skånska Björnen
S:t Nicolai Riddare
Tiundalands Väktare
Torneamentum
Riddarna af Bardhe
Dalecarlian Knights
Silfverfalken
Eques Fortem
ARX
Inferno
Rex Austri
Omnis Emni

Kontaktperson

Maria Eklund
Jonnie Westberg
Åsa Cidh
Hans Rensfeldt
Patric Fälldin
Magnus Andersen
Mikaela Rasmussen
Rebeca Carlander
Fredrik H Bogren
Andreas Norén
Ylva Voxmark
Claes Odelberg
Marie Tufvesson
Dennis Augustsson
Mikael Johansson
Per Lindholm

e-post

dnulkemia@gmail.com
info@bockenskämpar.se
asacidh@hotmail.se
hans.rensfeldt@swipnet.se
patric@nordicknights.com
m.andersen3@telia.com
jarv@stnicolai.se
info@tiundaland.nu
fhb@telia.com
andreasnoren1970@gmail.com
dalecarlianknights@gmail.com
claes@odelberg.net
equesfortem@gmail.com
dennis@arxriddare.se
mikael@gyllenvinge.se
per.lindholm@alfdex.com