Resultat Rikstornering 2016

Bäste Härold
Daniel Nord från Arboga Raedarius

Bästa Yngling
Riddare spjuthök, Eques Fortem

Bäste Veteran:
R
iddare Osborn af Gotheborg, Infensus

Stiligaste Riddare (publikens val) :
Riddare Örnklo, Arboga Raedarius

Tornerspel klassiskt:
1. Sir Wilhelm Erövraren, Arboga Raedarius
2. Riddare Spjuthök, Eques Fortem
3. Riddare Falk, Silfverfalken

Skills at Arms (SWE):
1. Riddare Osborn af Gotheborg, Infensus
2. Herman af Rudbäcksdal, Infensus
3. Riddare Örnklo, Arboga Raedarius
4. Riddare Järnek, Celeres Nordica
5. Charlemagne, Skånska Björnen
6. Sir Wilhelm Erövraren, Arboga Raedarius
7. Riddare Grymkäft, Arx
8. Riddare af Apalle, Bardhe
9. Riddare Kraft, Inferno
10. Riddare Avalon, Silfverfalken
11. Riddare Månsten, Eques Fortem
12. Riddare Lergök, Eques Fortem
13. Riddare Spjuthök, Eques Fortem

Lag:
1. Arboga Raedarius
2. Infensus
3. Eques Fortem
4. Inferno
5. Silfverfalken

Hederspriset Ridderligaste riddaren:
Riddare Silvervinge, Infensus

< tillbaka

 


(foto: K