Resultat Rikstornering 2012

Bäste Härold
Anders L och Dennis A från
Skånska björnens riddare

Bästa Yngling
Riddare Tjelvar från Torneamentum

Stiligaste Riddare (publikens val) :
Sir Wilhelm Erövraren från Arboga Raedarius

Tornerspel klassiskt:
1. Riddare Tjelvar, Torneamentum
2. Den Kluvna Liljan, Arboga Raedarius
3. Kunskapens riddare, Torneamentum
4. Riddaren av budskapets makt, Torneamentum
5. Hans av Wisby, Torneamentum
6. Sir Wilhelm Erövraren, Arboga Raedarius
6. Spjuthök, Skånska Björnens Riddare
8. Herman från Rydbäcksdal, Infensus
9. Tidernas riddare, Torneamentum
10. Tvenne Pilar, Torneamentum
11. Riddare Lejongap, Infensus
12. Riddare riddarsporre, Arboga Raedarius

Skills at Arms (SWE):
1. Riddare Tjelvar, Torneamentum
2. Silverkorset, Torneamentum
3. Den Kluvna Liljan, Arboga Raedarius
4. Sir Wilhelm Erövraren, Arboga Raedarius
5. Riddaren av budskapets makt, Torneamentum

Lag:
1. Torneamentum lag 2
2. Torneamentum lag 1
3. Infensus
4. Arboga Raedarius
5. Skånska Björnens riddare
6. Celeres Nordica lag 1
7. Celleres Nordica lag 2

Hederspriset Ridderligaste riddaren:
Sir Wilhelm Erövraren från Arboga Raedarius

< tillbaka